Rob Matzken

door

Tjerk Muller

Algemene disclaimer: zie onderaan


Volgens zelfuitgeroepen demonoloog Rob Matzken zijn de Leidse studenten die enige tijd geleden tweedegraads verbrandingen hebben opgelopen na een vuurloopje onder leiding van Emile Ratelband er minder erg aan toe dan degenen die het lopen over hete kolen heelhuids doorstonden. Matzken, die zich in de evangelische wereld naam en faam heeft gemaakt als docent op de Evangelische Hogeschool, en vanuit die positie als voorman van de Stichting Bijbel en Onderwijs, jaagt al sinds de jaren '70 op psychonauten en ander occult geboefte.

Bij de jonge EH, die alle populaire academische stromingen met een evangelisch argusoog bekeek, en een ratjetoe van denkbeelden en scholen veroordeelde in het licht van de Bijbel, zal Matzken zich zeker thuis hebben gevoeld. Van Neodarwinisme tot de Frankfurter schule; overal zouden de geheime plannen van de duivel achter hebben gezeten. Maar ja, het waren de jaren '70 en de hele wereld was radicaal. 

Rob Matzken heeft de occultisme-koorts nooit kwijt kunnen raken. Voerde hij reeds vurig de christelijke aanval op Pokemon, Griezelbus en Harry Potter aan: afgelopen dinsdag viel in de Trouw te lezen dat Matzken Emile Ratelband ervan beschuldigd de oude heidense vuurriten te herintroduceren.

En inderdaad wordt de argeloze websurfer op de website van Bijbel & Onderwijs geÔnformeerd dat de Schrift het vuurlopen veroordeelt met een passage waarin koning Manasse zijn zoon door het vuur liet gaan als een offer aan Molech.

Afgodendienst dus, en wie een succesvolle sprint over Ratelbands hete kolen aflegt, bewijst daarmee zijn ziel verkocht te hebben aan een succes-demon, die hem in staat stelt ongedeerd het vuur te trotseren, aldus Matzken. De studenten met blaren op hun voeten zijn, vanuit die redenering, gespaard gebleven voor demonische invloed.

Sceptische natuurwetenschappers hadden Matzken kunnen uitleggen dat er helemaal niets bovennatuurlijks bij vuurlopen hoeft te komen kijken. En als Matzken wat vaker naar het Discovery-channel had gekeken - een kanaal dat bij uitstek gemaakt lijkt te zijn voor mensen met esoterische of anderszins speculatieve interesses - dan had hij volslagen materialistische onderzoekers hun theorieŽn kunnen zien uittesten, en met succes. Vuurlopen blijkt gewoon een foefje, waar een beetje transpiratievocht en vooral gevoel voor ritme bij komt kijken. Wie in een bepaald tempo over de kolen loopt, geeft de hitte niet de kans de voeten te schroeien.

Nuchtere bijbelwetenschappers hadden Matzken kunnen vertellen dat 'door het vuur gaan' in verband met de Moloch-cultus juist tot doel had dat de persoon in kwestie wel degelijk met huid en haar verbrandde, namelijk als een offer tot de godheid. Via de fakirs en de hindoeÔstische godenverering zal Stichting Bijbel en Onderwijs ongetwijfeld al associŽrend vuurloop en Moloch met elkaar kunnen verbinden. Evenzogoed zou echter het rekenen met kwade geesten herleid kunnen worden tot de heidense religies uit het Oude Oosten, en daarmee de Stichting Bijbel & Onderwijs zelf als occult gekenmerkt kunnen worden.

Wat vooral opvalt bij de commotie rond zogenaamde manifestaties van het kwaad is dat alle redelijkheid uit het oog wordt verloren zodra de vermeende zwaveldampen weer ontwaard worden. Als een dolle hond bijt een Matzken zich vast in iedere 'duivelse verleiding' zonder zich bewust te zijn van de wereld om zich heen.

Dit is een kwalijke zaak: niet alleen wekt Matzken in de ogen van redelijke mensen de schijn dat het Christendom gepaard gaat met onverbeterlijk bijgeloof, ook maakt het murw voor de gevaren van het occulte. Immers, als de Satan er te pas en te onpas bij wordt gesleurd, kan men het ook Christenen niet kwalijk nemen dat ze zich het begrip 'loos alarm' eigen maken.

Rob Matzken doet in dat opzicht denken aan de schaapherdersjongen die keer op keer riep dat de wolf in aantocht was, en op het punt stond om de kudde te verscheuren. Toen de wolf uiteindelijk werkelijk kwam, haalden de broers van de jongen hun schouders op: "Het is vast weer niets bijzonders".

Zonder het zelf te beseffen of te willen was de jongen een handlanger van onschatbare waarde voor de wolf. Als je niet beter zou weten zou je er een complot achter denken...


© Tjerk W. Muller, Groenekan, 20 augustus 2001

 

Navigatietips:


Aantal bezoekers sinds 25 augustus 2001

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 24 augustus
Pagina bijgewerkt op:

Algemene disclaimer:
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.