Efraïm

door

Tjerk Muller

Algemene disclaimer: zie onderaan


Is het netjes om te gniffelen om de val van een ander? De leider van het omstreden Efraïmgenootschap, Heinrich van Geene maakt het me wel érg moeilijk niet te doen. Dat een man zichzelf uitroept als profeet is niet bijzonder. Dat iemand zich de profeet Elia noemt niets nieuws. En elk jaar zijn er uit de vele mensen die Jeruzalem bezoeken uit devotie, wel enkelen die getroffen worden door het virus van het messiascomplex.

Data vaststellen... Zelfs de Zoon van God zélf wist niet wanneer zijn Vader de tijden had opgetekend, maar telkens weer komen zijn volgelingen in de verleiding te denken hier wél uitspraken over te doen. Wat is het toch met chiliastische stromingen, zoals de Kerk die in tweeduizend jaar voorbij heeft zien komen, dat men het telkens beter denkt te weten dan de Heer? Heinrich van Geene is niet de eerste, en zeker niet de laatste die een berekening denkt te kunnen maken. 

We kunnen slechts de toenemende spanning bij zijn navolgers indenken, naarmate de dagen vorderden, naar het nieuwe jaar toe. Tergend langzaam moeten de laatste uren voorbij hebben gekropen, tot de klok onverbiddelijk twaalf sloeg en Heinrich van Geene ontmaskerde voor de valse profeet die hij is.

Het was te voorspellen dat Van Geene en zijn volgelingen een andere conclusie zouden trekken, en de profetie zouden uitstellen omdat er niet aan een voorwaarde voldaan zou zijn. Het is een beproefd middel om uit te komen onder de existentieel onverteerbare slotsom, dat men de eigen schepen achter zich verbrand had voor een luchtkasteel, dat men geloofd heeft in een charlatan, dat men niet uitverkoren is en dat God niet meer of minder betrokken is met het leven van de leden van het Efraïmgenootschap dan met de leden van alle valse kerken en groepen die Van Geene zo graag verduivelt. 

Wie de website van Van Geene onder ogen neemt, kan zich echter niet onttrekken aan verwondering, wat mensen in zijn theoriën zien. Deze zijn zachtgezegd vergezocht, esoterisch en obscuur. Wie een half uurtje aan de berekeningen van Van Geene besteedt, krijgt gegarandeerd hoofdpijn, zo voorzeg ik u. Knutselen met de kaart van Europa kan ieder kind met een romantische inslag. Gezichten lezen in de wolken doen we allemaal wel eens, zonder hier boodschappen van de Schepper in te zien. Hoe komt iemand er ook maar bij te geloven in een theologie gebaseerd op een verknipte kaart van Europa en de voorstelling van een Anglo-Davidisch rijk, laat staan zijn bezit te verkopen en de toekomst van zijn kinderen te beschadigen door hun van studie te onthouden? Kijk, dát gaat mij nu boven de pet.

Geen spoor van twijfel bij de zelfuitgeroepen 'profeet', ook niet nadat volgens het criterium van Deuteronomium 18:22 op nieuwjaarsdag de ware identiteit van deze zielenherder duidelijk was. God spreekt zeker wel tot Van Geene, maar niet op het moment dat hij beweert. Elke minuut die passeert na 2002 is een aanklacht uit de hemel tegen de valse profeet, en een bewijs dat hij niet weet waarover hij spreekt. 

Is Van Geene dan bezeten, dat hij God hoorde spreken? Inderdaad, bezeten met godsdienstig fanatisme en een te groot ego. In dat opzicht kan Van Geene ook moreel misdadig genoemd worden, al ziet Justitie geen juridische reden hem te vervolgen. In zijn zucht naar erkenning als uitzonderlijk religieus leider en zijn behoefte mensen aan zich te binden, schroomt hij niet hun levens kapot te maken. 

Maar wij zullen voor die profeet niet vrezen, noch naar zijn stem luisteren. En het zou me niet verbazen als de Efraïmsekte in de komende 10 jaar als een nachtkaars uit zou gaan. Maar profetische zekerheid kan ik natuurlijk niet geven.


© Tjerk W. Muller, Rijswijk, 5 januari 2002

 

Navigatietips:


Aantal bezoekers sinds 5 januari 2002

 


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 5 januari 2002
Pagina bijgewerkt op:

Algemene disclaimer:
Het is de bedoeling van de stichting Europese Apologetiek (verder aangeduid met: "de stichting") om wetenschap en onderzoek te bevorderen. Het is geenszins de bedoeling van de stichting of van de evtl. auteurs van artikelen om mensen te kwetsen of hen een slechte naam te geven, maar integendeel te helpen qua rationele inzichten en te waarschuwen voor mogelijke gevaren, zoals sekten en andere dubieuze bewegingen. De inhoud van de artikelen, recensies, enz. vertegenwoordigt de mening van de auteurs en niet per se van de stichting. 
M.b.t. het toeschrijven van sommige (bijv. sektarische, onethische, irrationele, bijgelovige, occulte, enz.)  eigenschappen aan bepaalde groepen, stromingen of individuen op webpages van deze site: het gaat hier alleen om meningen en niet om stellingen van juridische kracht; er wordt alleen aangegeven dat er mogelijkheid is voor het toewijzen van die eigenschap(pen) aan de genoemde groepen. Dit geldt ook voor de keuze van links naar andere sites, of links naar offsite artikelen. 
Hiermee bent u, bezoeker van deze site, erop attent gemaakt dat de pagina's en de links op deze site, u kunnen confronteren met kritische meningen. Het is geheel uw eigen verantwoording als u ervoor kiest om verder te gaan kijken en de stichting stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.