De levende Jezus -

 De leider van een revolutie

 

door

Tom Wright

 

 

Navigatietips:

 

Samenvatting: Op een eenvoudige wijze wordt hierin het leven van Jezus Christus behandeld en de evangeliŽn als bronnen om Jezus beter te leren kennen.

Moeilijkheidsgraad: 1

1 = heel makkelijk, leuk
2 = populair
3 = serieus, academisch
4 = moeilijk
5 = onderzoek

 

Overzicht:


Bibliografische gegevens

Tom Wright. De levende Jezus - De leider van een revolutie. Amsterdam: Ark Boeken, 1998. Uit het Engels vertaald door Petra Geertse. Eerder in het Engels verschenen onder de titel: The original Jesus - The life and vision of a revolutionary. Oxford: Lion Publishing, 1996.

Pagina's: 152
ISBN: 9033812940

Te bestellen via Proxis  (hardback)

Inhoud

  1: Het einde van een mooie droom
  2: Het dieptepunt in de geschiedenis
  3: Een verhaal met een dubbele bodem
  4: Een toespraak vanaf de berg
  5: Het middelpunt van het heelal
  6: Terug naar de tuin
  7: God met een menselijk gezicht

  8: De waarde van de evangeliŽn
  9: De Joodse achtergrond van de evangeliŽn
10: De evangeliŽn: hoe, wanneer en waar?


Recensie door Jaccoline Gedressac

© Jaccoline Gedressac-de Keizer, Den Haag, nov. 1999

 

Aan de vooravond van een nieuw millennium zijn veel mensen geneigd om nog eens in gedachten terug te keren naar de hoogtepunten van deze eeuw. Tegelijkertijd kan daarbij de vraag rijzen, waarom de jaartelling, zoals deze in de westerse samenleving gehanteerd wordt, een soort draaipunt vormt bij de persoon van Jezus Christus. Zijn geboorte, ong. 2000 jaar geleden, maakt dat wij nu nog spreken van "...zoveel jaar vůůr Christus en zoveel jaar nŠ Christus...". Wie was Jezus Christus? Waarom kan Zijn geboorte en Zijn dood nu nog belangrijk zijn voor mensen uit de twintigste eeuw, mensen aan het begin van een nieuw millennium? Dat zijn vragen die Tom Wright in zijn boek De levende Jezus probeert te beantwoorden.

Het boek De levende Jezus bestaat uit twee delen: het eerste deel gaat over het leven van Jezus; het tweede gedeelte is voor lezers die geÔnteresseerd zijn geraakt in de persoon van Jezus en meer willen weten over de manier om hem beter te leren kennen.

In het eerste gedeelte van het boek schetst Tom Wright op een eenvoudige en directe manier een beeld van het leven van Jezus. Wright volgt de voetsporen van Jezus, tijdens zijn leven en optreden in Jeruzalem, op de heuvels van Galilea, enz. Hij gaat in op de Bergrede van Jezus en benadrukt vooral het revolutionaire karakter van Jezus' uitspraken, in die zin dat Hij een radicaal andere boodschap brengt dan de Joodse bijbelgeleerden van die tijd. Aan het einde van dit deel gaat Wright in op de goddelijke natuur van Jezus en laat de lezers nadenken over de vraag: "Is het waar dat de levende God op een unieke manier aanwezig was in Jezus?". 

Het tweede gedeelte staat in het teken van de evangeliŽn (nam. die van MatteŁs, Marcus, Lucas en Johannes) als bronnen om Jezus Christus beter te leren kennen. Wright gaat daarbij de confrontatie met kritische denkers niet uit de weg. Op eenvoudige wijze schetst hij de situatie rond de herkomst en het eigen karakter van de evangeliŽn en hun schrijvers en gaat in op de bezwaren van bijvoorbeeld het Jesus Seminar (in het boek, naar mijn mening niet zo geslaagd, vertaald met: 'Jezus-werkgroep'). Het Jesus Seminar hecht veel waarde aan een ander evangelie, namelijk het evangelie van Thomas. Wright besteedt tevens aandacht aan de Joodse cultuur van de tijd waarin de evangeliŽn geschreven werden. 

Wright besluit zijn boek met vier tips voor de lezer:
* Lees de evangeliŽn zelf eens helemaal door om erachter te komen wie Jezus precies was.
* Lees elk evangelie afzonderlijk eens helemaal door om te kunnen overzien wat de schrijver ermee zeggen wil.
* Tevens om te overdenken op welke manier we het verhaal vandaag de dag moeten vertellen, zodat de wereld de boodschap begrijpt.
* En je bij elk verhaal afvragen wat Jezus tegen jou zou zeggen als jij er ook bij zou zijn.

 

Conclusie & nabeschouwing

Het boek De levende Jezus van Tom Wright vormt een eenvoudige en goede basis voor diegenen die geÔnteresseerd zijn in apologetiek (de verdediging van het christendom), maar er tot nu toe nog weinig over gelezen hebben. Het reikt op een toegankelijke wijze enkele kernpunten binnen het christendom aan, namelijk de historiciteit van Jezus Christus, van de evangeliŽn en van hun schrijvers en vervolgens de kritiek van o.a. het Jesus Seminar. Daarbij laat Wright de lezers niet in vertwijfeling achter en moedigt hen aan om zelf persoonlijk hierover stelling te nemen.

Wright drukt zich uit in een eenvoudige en persoonlijk-aansprekende stijl, waardoor dit boek heel gemakkelijk te lezen is. Belangrijke passages worden nog eens extra belicht in speciale tekstkaders. Het boek is rijk geÔllustreerd met foto's, waardoor het een aantrekkelijk uiterlijk heeft en daardoor ook geschikt is om als kado te geven aan geÔnteresseerden. Het mag naar mijn mening op geen enkele boekentafel van bijvoorbeeld kerkelijke gemeenten of instanties ontbreken...!

© Jaccoline Gedressac-de Keizer, Den Haag, nov. 1999


Aantal bezoekers sinds 5 dec. 1999:


UNIVERSI FINIS VERITAS!

Site Design: Copyright Pagina © 1998-1999 Stichting Europese Apologetiek
Pagina gemaakt op: 5 dec. 1999
Pagina bijgewerkt op: